בידוד אקוסטי

בבניינים ודירות משותפות רעש הולם נוצר כתוצאה מפגיעת גוף ברצפה בדירה העליונה וכתוצאה מכך יצירת רעש בדירה התחתונה. פגיעת גוף ברצפה יכול להיות: צעדים, גרירת חפצים, כדור ועוד... מניעת רעשים מסוג זה, השכיחים במרכיבי הבנייה המודרנית, היא בעלת חשיבות גדולה.

הפתרון הבסיסי לבעיה זו הוא יצירת נתק בין הרצפה של הדירה העליונה ו/או לתקרה של התקרה התחתונה באמצעות רצפות "צפות", הנחת שכבת פולימר גמיש על גבי התקרה הקונסטרוקטיבית לפני הנחת שכבת החול או מדה + ריצוף המונעות ויברציות ומספקות בידוד אקוסטי של בליעה וספיגה של רעש.

יודגש, כי בעיית מעבר רעש הצעדים אינה ניתנת לפתרון לאחר גמר ולכן יש להקפיד על ביצועה לפני הנחת הריצוף.

IMPACT