נתונים טכניים

תכונה יח' מדידה ערך
עובי  מ"מ  16.00 ±
אמסיביות (ע"פ תקן ASTM C 1371) 0.03
רפלקטיביות (ע"פ תקן ASTM C 1371)  %  97%
התנגדות תרמית (ע"פ ת"י 1045)
גג/תקרה
 R=m²·°C / W 3.72
התנגדות תרמית (ע"פ ת"י 1045)
קיר גבס עם שני חללי אוויר
  R=m²·°C / W  2.50
מקדם בליעה אקוסטי  - תדרים נמוכים
( άw ) (ע"פ תקן ISO 354)
 %  80-95
סיווג החומר ע"פ ת"י 755  V . 4 . 2
מעבר אדי מים
(ע"פ תקן ASTM E - 96)
 g / m² day  0.018
בדיקת עמידות להתפתחות פטריות
(ע"פ תקן ASTM C 1338)
 לא גדלו פטריות
משקל מרחבי  g / m²  375.00
מידות גליל סטנדרטיות  מטר על מטר  1.20 X 20
משקל גליל סטנדרטי  ק"ג   9.50 ±