נתונים טכניים

תכונה יח' מדידה ערך
עובי  מ"מ  3-4
אמסיביות (ע"פ תקן ASTM C 1371) 0.03
רפלקטיביות (ע"פ תקן ASTM C 1371)  %  97%
התנגדות תרמית (ע"פ ת"י 1045)
גג/תקרה
 R=m²·°C / W 2.98
התנגדות תרמית (ע"פ ת"י 1045)
קיר גבס עם שני חללי אוויר
  R=m²·°C / W  2.00
מקדם בליעה אקוסטי  - תדרים נמוכים
( άw ) (ע"פ תקן ISO 354)
 %  54.00
סיווג החומר ע"פ ת"י 755  V . 3 . 3
מעבר אדי מים
(ע"פ תקן ASTM E - 96)
 g / m² day  0.018
בדיקת עמידות להתפתחות פטריות
(ע"פ תקן ASTM C 1338)
 לא גדלו פטריות
משקל מרחבי  g / m²  255.00
מידות גליל סטנדרטיות  מטר על מטר  1.20 X 50
משקל גליל סטנדרטי  ק"ג   18.00 ±