נתונים טכניים

תכונה יח' מדידה ערך
עובי  מ"מ 8.00 ±
אמסיביות (ע"פ תקן ASTM C 1371) 0.03-0.05
רפלקטיביות (ע"פ תקן ASTM C 1371)  % 95-97%
התנגדות תרמית (המוצר בלבד)  R=m²·°C / W 0.65
הפחתת רעש קול הולם של חיפויי רצפות
(ע"פ תקן ISO 10140)
  (ΔLw (dB  26
משקל מרחבי  g / m²  375.00
מידות גליל סטנדרטיות  מטר על מטר  1.20 X 30
משקל גליל סטנדרטי  ק"ג   13.50 ±