מבנה הבידוד

שרטוט POLYNUM BIG

הערות לתרשים בעברית:

1- רדיד אלומיניום רפלקטיבי טהור

2- רשת לחיזוק מכני-אופציונאלי

3- שכבת בידוד ע"י בועות גדולות של אוויר כלוא

4- רדיד אלומיניום רפלקטיבי טהור

כל היריעות מכילות מעכבי בערה (FR)

מוצרי פולינום מתוכננים ומיוצרים תחת פיקוח של צוות בקרת איכות, ובעלי הסמכה לתקנים:

ISO 9001:2008

בטיחות וגיהות OHSAS 18001:2007

תקן איכות הסביבה ISO 14001:2004